EkonomiEsimies-ohjelma

Suomen Ekonomit ry toteuttaa ekonomeille suunnatun EkonomiEsimies kehittyy --koulutuksen. Perustiedot koulutuksesta löytyvät Suomen Ekonomien sivuilta http://www.ekonomit.fi/ekonomiesimies

  

EkonomiEsimies kehittyy -koulutus koostuu kolmesta osiosta: 

1. Lähikoulutus, Itsetuntemuksen kautta muutokseen 

Miten itsetuntemus auttaa minua esimiestyössä? Sopisiko minulle valmentava johtamistyyli? Miten annan rakentavaa palautetta? Miten voin lähestyä ongelmia ratkaisukeskeisesti? Miten oma asenne vaikuttaa työympäristööni ja siinä tapahtuvaan muutokseen? EkonomiEsimies –lähikoulutus käsittää 28 tuntia intensiivistä vuorovaikutteista opetusta ja keskustelua. 

2. Ryhmäcoaching, Yhteisdynamiikalla uuteen kasvuun, 

on tulos- ja kehittymissuuntautunut valmennusprosessi, jossa kysymysten ja keskustelun avulla pyritään saamaan yksilö oivaltamaan asioita ja hyödyntämään paremmin nykyistä ja käyttämätöntä potentiaalia kohti asetettua tavoitetta. Coaching kehittää yksilön itsesäätelyä, tietoisuutta ja vastuunkantokykyä. 

3. Webinaarit, esim. Esimiehen oikeudet ja velvollisuudet 

Osallistu verkossa järjestettäviin webinaareihin. Opit mm. kuinka esimiehenä voit ratkaista erilaiset kiusaamis- ja jaksamistilanteet. 

  
Suomen Ekonomien Anu Varpenius puh. 040 710 4860 antaa mielellään lisätietoja maksu- yms. käytännön asioihin liittyen koulutuksista kiinnostuneille.